| EN | ET | RU
National Node of the BCH

Eesti bioloogilise ohutuse teabevõrgustik

Teretulemast Eesti bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku internetilehele. Käesolevalt lehelt on võimalik leida erinevat bioloogilise-ohutuse alast infot vastavalt Cartagena Protokolli nõuetele.

Suures osas kattub käesoleval lehel toodud informatsioon BCH keskses portaalis Eesti kohta käiva infoga: http://bch.cbd.int/about/countryprofile.shtml?country=ee

Käesoleval lehel on aga toodud lisaks kommentaare Eesti spetsiifikast lähtuvalt, samuti püüame siia lisada viiteid teemakohastele uudistele, üritustele ja teistele internetilehekülgedele.

Rahvusvaheline bioloogilise ohutuse teabevõrgustik

Eesti bioloogilise ohutuse teabevõrgustik on osa suuremast infrastruktuurist, mille eesmärgiks on kõigi Cartagena Protokolliga liitunud riikide (ning lisaks ka mõnede teiste näiteks Kanada ja USA) vahelise bioloogilise ohutusega seotud informatsiooni vahetamine.

Keskse portaali https://bch.cbd.int/ kaudu on võimalik ligi saada kõikide riikide teemakohastele materjalidele.

Biloogilise ohutuse teabevõrgustik on Cartagena protokolli alusel algatatud Infrastruktuur, mille eesmärgiks on rahvusvaheline infovahetus, mis on kõigile osapooltele abiks aprotokolliga seatud nõuete täitmisel. Keskse portaali kaudu on võimalik igaühel saada ligi erinevatele teemakohasteele teaduslikele, tehnilistele, keskkonna-alastele ning juriidilistele materjalidele.

Lisaks on paljudel riikidel veel lisaks oma internetilehekülg täiendava info ning kommentaaridega.